2

Els nostres alumnes, a més de fer classes de llenguatge musical i d’instrument, participen en un cor, segons la seva edat i els seus coneixements. La participació en cors no s’entén com una activitat complementària als estudis musicals sinó com a un aspecte bàsic d’aquests.
Els alumnes amb edats compreses entre 3 i 5 anys participen en el Cor de Minimúsics per tal que els alumnes comencin a desenvolupar les habilitats bàsiques necessàries per a cantar en un cor. 

Activitats regulars del Cor de Minimúsics:

  • Concerts de Nadal i de final de curs
  • Interpretació d’una cantata amb conjunt instrumental